MRTE-indelingsmodel



Kenmerken van informatie



De fundamentele/intrinsieke/wezenlijke/niet-optionele kenmerken van informatie zijn:

onwerkelijk

verplaatst deel

buiten verplaatsing

veroorzaken



Verticaal: basiskenmerken

W = wel veranderen

N = niet veranderen

Horizontaal:

grootten/waarden

bi=binnen

bu=buiten

Buiten-binnen

bu-bi

Binnen-binnen

bi-bi

Binnen-buiten

bi-bu

Buiten-buiten

bu-bu

Gedaante = structuur = inwendige plaats


groot

gelijk

klein

ongelijk

Wat/wie: gedaante

N-N

materie

onwerkelijk

waar

werkelijk

onwaar

Waar: plaats

N-W

ruimte

bereik

verplaatst deel

bron

route

Wanneer: plaatsverandering

W-N

tijd

input

binnen

verplaatsing

output

buiten

verplaatsing

Waarom/hoe: gedaanteverandering

W-W

energie

resulteren

meewerken

veroorzaken

tegenwerken