MRTE-indelingsmodel 25-sep-2015.

Het MRTE-indelingsmodel 25-sep-2015.


Het MRTE-indelingsmodel is een amateuristisch experimenteel indelingsmodel voor begrippen.

The MRTE classification model is an amateurish experimental classification model for concepts.


Het MRTE-indelingsmodel is een amateuristisch conceptueel model van de werkelijkheid.

The MRTE classification model is an amateurish conceptual model of reality.


Het MRTE-indelingsmodel is een communicatiemodel.

The MRTE classification model is a communication model.


MRTE staat voor de Nederlandse rubrieknamen: materie ruimte tijd energie: wat waar wanneer waarom.

MRTE represents the English category names: matter space time energy: what where when why.


De MRTE-rubrieken met woordenlijsten vormen (een model voor) een systematisch woordenboek.

The MRTE categories with wordlistings make up (a model for) a systematic dictionary.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hieronder staan 7 knoppen.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

knop 1. MRTE-rubrieken met woordenlijsten.
knop 2. Toelichting bij het MRTE-indelingsmodel. ....................button 2. Account (English).
knop 3. Plaatje van het MRTE-indelingsmodel (Engels), zoals hier rechts.
knop 4. Hiermee kunt U een mail verzenden aan de MRTE-redactie ; een antwoord-mail is niet altijd mogelijk.
knop 5. MRTE-rubrieken met woordenlijsten. Google een woord, uitdrukking of zin.
knop 6. Als knop 5. De codes uit de lijstnamen zijn vervangen door woorden.
knop 7. MRTE-rubrieken met woordenlijsten. Zoeken in ANW (Algemeen Nederlands Woordenboek) (20-30% match).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hieronder staan nog eens 10 knoppen.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De 10 langste woorden met de letters van 2 voornamen, de alfabetisch eerste naam eerst.

knop a-a. knop b-d. knop e-h. knop i-l. knop m-z.

Knoppen mutatie woorden in tekstdemo's

knop tekstdemo 1.
knop tekstdemo 2: spreuk van de dag 2016.
knop tekstdemo 3.
knop tekstdemo 4: spreuk van de dag 2017.
knop tekstdemo 5: spreuk van de dag 2018.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


LET OP: de responstijd kan soms langer zijn dan verwacht, vanwege de grootte van de webpagina's.